خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • انتقال آیت الله هاشمی رفسنجانی به زندان قزل قلعه پس از بازداشت در رفسنجان

انتقال آیت الله هاشمی رفسنجانی به زندان قزل قلعه پس از بازداشت در رفسنجان

منبع : کتاب هاشمی رفسنجانی - دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی ، دفتر نشر معارف انقلاب

  • سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۵۱

 

انتقال آیت الله هاشمی رفسنجانی به زندان قزل قلعه پس از بازداشت در رفسنجان

تاریخ : 14/6/1351

     در تهران من را بردند قزل قلعه،  در یکی از سلول‌های انفرادی.  در سلـولِ مقـابل من علیرضای زمردیان بود.  یک فرد دیگری هم بود از اعضای کنفدراسیون که پدرش از امرای ارتش بود.

     این بار سخت‌گیری نداشتند.  کتاب هم به ما می‌دادند.  چیزی از ما نداشتند.  بعدها متوجه شدم که علتِ اصلیِ این دستگیری،  تحلیلی بوده که آن‌ها از رفتنِ همسر من به قم و حضور در جمعِ خانواده‌های مجاهدین ـ که در منزل آقای شریعتمداری تحصن کرده بودند ـ داشته‌اند.  در قم ایشان را همراه همسر آقای مفتح چندساعتی بازداشت کرده بودند.  تصورشان این بود که من محرک و سازمان‌دهنده تحصّن بوده‌ام و شاید در بازجویی به مطلب خاصی برسند.  من به‌کلی منکر شدم و طوری وانمود کردم که آن‌ها مطمئن شدند که این حرکتِ او کاملا بدون اطلاع من بوده است. در مقام جبران و دلجویی از من قرار گرفتند. سندهای شماره 0734  تا  0747

     من را بردند و با مقدم ـ در مرکز ساواک،  که تازه ساخته شده بود ـ ملاقات دادند.  در این ملاقات،  من سعی کردم که مقدم را قانع کنم که استفاده از شکنجه عامل سوقِ افراد به مبارزه قهرآمیز خواهد شد.  از دیدگاه من،  اگر موفقیتی در این گفت وگو پیش می‌آمد و در شیوه بازجویی تجدید نظری می‌شد،  خدمت بزرگی بود به مبارزه و مبارزین.  چون در آن روزها بیشترین نگرانیِ اشخاص ـ که از مبارزه کناره‌گیری می‌کردند و از دستگیری وحشت داشتند ـ شکنجه بود.  اگر شکنجه برداشته می‌شد،  خیلی‌ها به ما می‌پیوستند. مقدم هم برخورد به‌ظاهر جالبی داشت و به کلی منکر شکنجه بود.  تیپ او هم تیپ به ظاهر روشنفکر بود.  این بار زندان یک‌ماه و نیم طول کشید.  و تقریبآ بدون بازجویی و برخورد.  معلوم شد که اطلاع دقیقی از کارهای ما ندارند.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب