خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اعلامیه حزب جمهوری اسلامی در مورد فلسطین به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

اعلامیه حزب جمهوری اسلامی در مورد فلسطین به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۵۸

اعلامیۀ حزب جمهوری اسلامی در مورد فلسطین از زبان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانیتاریخ : 20/1/1358 علاقه و حساسیت به مسأله فلسطین باعث شده بود که هر سخن و حرکتی در این ارتباط مورد توجه ما باشد، از جمله وقتی سخنگوی دولت موقت ]آقای عباس امیر انتظام[ در یکی از مصاحبه‌های هفتگی خود ]در تاریخ 25 فروردین  1358 [در پاسخ به پرسشی در ارتباط با مسأله فلسطین به نحوی سخن گفت که دوری انقلاب اسلامی را از آنها نشان می‌داد، حزب ]جمهوری اسلامی [در تلاش برآمد که با صدور اطلاعیه‌ای ]در تاریخ  27 فروردین  1358[ این رویه را تصحیح و مواضع خود را برای مردم ایران و جهان مشخص سازد.در این اعلامیه ضمن اشاره به نقاط مشترک مبارزه مردم فلسطین و ایران آمده بود : انقلاب ایران، جنبش فلسطین را پاره‌ای از تن خویش می‌داند" همچنین با بیان موضع خود در قبال مسائل فلسطین و خلق عرب از دولت، مصرآ خواسته شده بود که "از کمک مادی و معنوی ممکن به انقلاب فلسطین مضایقه ننماید و سازمان آزادیبخش فلسطین را به عنوان تنها نماینده خلق فلسطین به رسمیت بشناسد و رسمآ روابط خود را با رژیم سادات قطع کند و آن را به جهت همکاری با امپریالیسم و صهیونیسم جهانخوار، محکوم و در جهت طرد آنها با انقلابیون منطقه متحد گردد". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری