خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اظهارات سپهبد ناصر مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ارتباط با نقش مساجد در سال 1357 به روایت هاشمی --کتاب انقلاب وپیروزی -سال۱۳۵۷ - ۱۳۵۸

اظهارات سپهبد ناصر مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ارتباط با نقش مساجد در سال 1357 به روایت هاشمی --کتاب انقلاب وپیروزی -سال۱۳۵۷ - ۱۳۵۸

اظهارات سپهبد ناصر مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ارتباط با نقش مساجد در سال 1357 به روایت هاشمی

  • یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۵۷

اظهارات سپهبد ناصر مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ارتباط با  نقش مساجد در سال 1357 به روایت هاشمی تاریخ : 15/5/1357 سپهبد ناصر مقدم، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در جلسه 15 مرداد 1357 فرماندهان ارشد نظامی رژیم و در ارتباط با نقش مساجدمی‌گوید: "... در ده شب گذشته رقمی بالاتر از 000/150 نفر در 10 تا 15 مسجد با پلیس تهران درگیری داشته‌اند و اگر در مجموع تمام شهرستانها را رقمی در همین حدود 000/150 نفر تخمین بزنیم، ملاحظه می‌شود که رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای می‌باشد...." همچنین سپهبد بدره‌ای فرمانده گاردشاهنشاهی، در جلسه 24 مرداد 1357 فرماندهان عالی رتبه نظامی رژیم با تاکید بر اینکه "در کلیه مساجد و منابر صحبت از تغییر رژیم سلطنتی، تحریک مردم برای انقلاب وصحبت از حکومت اسلامی است و... اکنون تقریبآ در کلیه مساجد خیلی صریح و توهین‌آمیز علیه شاهنشاهشعار داده و تظاهر می‌کنند." در خصوص ضرورت تشدید سرکوب تظاهرات می‌گوید: "در چند روز اخیرجلسات فوق‌العاده تأمین تهران تشکیل و با بررسیهایی که انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم که در مرحلهخطرناک و حادی قرار گرفته‌ایم و چنانچه تصمیم جدی گرفته نشود، کار بسیار مشکل خواهد شد و بهمصداق ـ چوپر نشد نشاید گرفتن پیل ـ نتوانیم کاری انجام دهیم". و می‌افزاید: "من از جهت تأمین تهراناحساس خطر می‌نمایم و نظرم این است که اگر امروز با دادن 100 نفر تلفات بتوانیم بر اوضاع مسلط وتظاهرات را سرکوب نماییم، بهتر است تا در آینده تلفات بیشتری را متحمل شویم. باید هر چه زودتر جلوتحریکات گرفته شود، حتی امروز از فردا و فردا از یک هفته بعد بهتر است." ]ما گرفتار یک جنگ روانی شده‌ایم ـ منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری