حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • آیت الله حاضر بود آبروی خودش را پای مصلحت جامعه بگذارد

آیت الله حاضر بود آبروی خودش را پای مصلحت جامعه بگذارد

علی مطهری (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی)

  • تهران
  • سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸

ایشان حاضر بود آبروی خودش را به پای چیزی که تشخیص می داد مصلحت جامعه است بگذارد. مصداق جمله شهید مطهری بود که می فرماید «مصلح واقعی کسی است که با نقاط ضعف جامعه مبارزه می کند؛ اگرچه از محبوبیت او کاسته شود.» این یک ویژگی خاص ایشان بود که صلاح جامعه را بر محبوبیت خودش ترجیح می داد. حتی در قطعنامه 598 ایشان به امام گفت که من حاضرم این کار به نام من تمام شود و اگر بناست آبروی کسی از بین برود، آبروی من از بین برود. چون من این کار را مصلحت کشور و انقلاب می دانم.

این روحیه خیلی مهمی است که کسی با رهبران جامعه اسلامی با صداقت برخورد کند و جایی که احساس می کند باید مطلبی را بیان کند حتما واقعیات را بگوید و آنها را گمراه نکند. ویژگی که به نظر من مثال اعلای آن در شهید مطهری وجود داشت.

ویژگی دیگر آیت الله هاشمی این بود که در ذهنشان بود ما ایران را به عنوان یک نمونه کشور اسلامی بسازیم. یعنی ضمن اینکه ما اسلامی بودن کشور را حفظ می کنیم، کشور را به صورت یک کشور پیشرفته درآوریم. شما ببینید همت ایشان در تأسیس مترو چقدر مهم بود. همین طور الگویی که در ذهن ایشان بود که ما باید کاری کنیم که مردم ما حسرت امارات و ترکیه را نخورند و به آن شدت ما از نظر تکنیک و صنعت پیشرفت کنیم.

منبع: آیین نخستین سالگرد افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی و گرامی داشت شهدای هفتم تیر و هشتم شهریور