خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و کتاب مواضع حزب - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و کتاب مواضع حزب - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

  • چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۸

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی  و کتاب مواضع حزبتاریخ : 1358 هجری شمسی از جمله دستاوردهای ارزشمند کلاسهای آموزش ایدئولوژی و عقیدتی حزب، تهیه مجموعه "مواضع حزب" است. مواضع حزب، کتابی است که ما پنج نفر، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و من آن را تهیه کردیم. شیوه کار این گونه بود که ابتدا به صورت مجزا هر کدام از ما، بخشی از مباحث عقیدتی اسلامی را تعیین و روی آن مطالعه و تحقیق می‌کردیم. سپس نتیجه کار را به جلسه رسمی دسته جمعی می‌آوردیم. در آن جلسه‌ها، هر کس نتیجه کار خود را عرضه می‌نمود، تا اگر احتمالا کم و کاستی دارد، بر طرف شود. در نهایت هم متن نهایی را تصویب می‌کردیم و به عنوان منبع آموزش به واحد مربوط حزب می‌دادیم. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری