خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • آقای مهندس ]سید محمد[غرضی آمد. از آقای مهندس ]میرحسین[موسوی گله داشت

آقای مهندس ]سید محمد[غرضی آمد. از آقای مهندس ]میرحسین[موسوی گله داشت

از اختلاف با نخست وزیر در جلسه گذشته دولت گفت. آخر شب به فیلم مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و ژاپن در دهلی نگاه کردم. 

  • جمعه ۵ آذر ۱۳۶۱

  تا ساعت ده ونیم در خانه مطالعه کردم. نماز جمعه را در دانشگاه اقامه کردم. در خطبه دوم راجع به استحکام جمهوری اسلامی حرف زدم. شب احمد آقا آمد و راجع به ادامه جریان موضوع دادگاه منکرات و شورای عالی قضایی و اظهارات امام گفت. آخر شب آقای مهندس ]سید محمد[غرضی آمد. از آقای دکتر ]محمدتقی[بانکی و آقای مهندس ]میرحسین[موسوی گله داشت و معتقد است که وزارت نفت را عمداً تحت فشار می‌گذارند و امتیازاتی که قانون به آن داده می‌خواهند پس بگیرند و از اختلاف با نخست وزیر در جلسه گذشته دولت گفت. آخر شب به فیلم مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و ژاپن در دهلی نگاه کردم.