اخبار
  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • آخرین تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی

آخرین تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • تهران - مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

آخرین تصاویر آیت الله هاشمی رفسنجانی را می بینید.

روز یکشنبه جلسه کمیسیون بود با حضور افرادی که می بینید..

این جلسه تا طهر ادامه داشت.

همزمان با اذان ایشان به طبقه بالی ساختمان قدس رفتند.

پس از نماز، ناهار را در جلسه کاری دو نفره با دکتر هاشمی، وزیر وقت بهداشت خوردند و طبق معول قیلوله کردند.

پس از آنبولتن ها را دیدند و ساعت حدود 5 بود که با هدف شنا در استخر کوشک رفتند و ...

تصاویر ضمیمه