اخبار
  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • هاشمی رفسنجانی از شورای مسائل فوری با رهبری روایت می‌کند

هاشمی رفسنجانی از شورای مسائل فوری با رهبری روایت می‌کند

کتاب «در جستجوی مصلحت» شامل خاطرات هاشمی از وقایع جنجالی سال ۱۳۷۷ است. روزنوشت های این سال از آن روز اهمیت دارد که ناگفته هایی را از دولت نوپای سیدمحمد خاتمی و وقایعی همچون دستگیری غلامحسین کرباسچی، کتک زدن وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، استیضاح وزیر کشور و قتل های زنجیره ای را روایت می کند.
هاشمی رفسنجانی از شورای مسائل فوری با رهبری روایت می‌کند

ر جستجوی مصلحت، عنوان جدیدترین کتاب خاطرات روزنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی است که امسال منتشر می شود و قرار است پنج‌شنبه همین هفته طی مراسمی از آن رونمایی شود.

 

این کتاب شامل خاطرات هاشمی از وقایع جنجالی سال ۱۳۷۷ است. روزنوشت های این سال از آن روز اهمیت دارد که ناگفته هایی را از دولت نوپای سیدمحمد خاتمی و وقایعی همچون دستگیری غلامحسین کرباسچی،  کتک زدن وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، استیضاح وزیر کشور و قتل های زنجیره ای را روایت می کند؛ وقایعی که هنوز پرونده آنها باز است.