اخبار
  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • عکس قدیمی از خانواده آیت الله هاشمی

عکس قدیمی از خانواده آیت الله هاشمی

عکسی قدیمی از خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.
عکس قدیمی از خانواده آیت الله هاشمی

 

همشهری آنلاین: عکسی قدیمی از خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.