اخبار
  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • بررسی تحلیل اصولگرایان و اصلاح طلبان ازکارنامه سیاسی مرد بحران‌ها

بررسی تحلیل اصولگرایان و اصلاح طلبان ازکارنامه سیاسی مرد بحران‌ها

کتاب «بررسی تحلیل اصولگرایان و اصلاح طلبان ازکارنامه سیاسی مرد بحران‌ها» تالیف دکتراسدالله افشار به نقدهای دوجناح سیاسی معروف کشور از حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور پرداخته و تحلیلی درخور فهم ارائه می نماید.
بررسی تحلیل اصولگرایان و اصلاح طلبان ازکارنامه سیاسی مرد بحران‌ها

کتاب «بررسی تحلیل اصولگرایان و اصلاح طلبان ازکارنامه سیاسی مرد بحران‌ها» نوشته دکتر اسدالله افشار توسط انتشارات سفیر اردهال به تازگی روانه بازار نشر شده است.
در این کتاب می خوانیم: «19 دی ماه سال 1395 خبری در صدر رسانه های ایران و جهان نشست. آیت ا... هاشمی رفسنجانی یکی از بزرگ ترین یاران امام و رهبر معظم انقلاب به دیار باقی شتافت. این خبر که به سرعت به خبر دنیا تبدیل شد، کشور را تا چند روز در حزن و اندوه فرو برد. اکنون 2سال از آن روز می گذرد و در طول این مدت جای خالی این شخصیت بزرگ در سپهر سیاسی کشور همچنان احساس می شود. 
در هرحال هاشمی رفسنجانی؛ انسانی وارسته و باورمند، مردی بزرگ و بزرگوار، فرماندهی شجاع و واقع‌بین، سیاست‌مداری سترگ و تاریخی و سیاست‌گذاری آگاه، عاقل و متعهد به منافع ملی و منافع عمومی مردم بود. اگرچه جسم هاشمی بعد از این در میان ما نخواهد بود، اما یاد او و منش او و خاطره خدمات او چون خاطره امیرکبیر در تاریخ ایران باقی خواهد ماند.
از آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی که مردم ایران وداعی پرشکوه و قدرشناسانه با وی داشتند، در آن ایام با تعابیر مختلف نام برده شده است. مقام معظم رهبری، وی را رفیق دیرین، هم‌سنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامی و همکار نزدیک عهد جمهوری اسلامی خطاب کردند. رئیس‌جمهور وی را قهرمان ملی مبارزه با استبداد و استعمار و اسطوره حلم و تحمل و ایمان و اعتدال خواندند.
صفحات اول روزنامه‌ها، فردای درگذشت ناگهانی آیت‌الله، از او با القابی مانند امیرکبیر، استوانه انقلاب، مرد مصلحت، سردار سازندگی، مرد روزهای سخت مبارزه، یار امام و رهبری، یارصادق امام، انقلابیِ مصلح، مرد عبور از بحران ها، صدای ملت و نظریه‌پرداز مبارزه با فقرنام بردند. 
قصد ما در این نوشتار، که با عنوان «درباره آیت ا...هاشمی» منتشر و در آستانه دومین سالگرد ارتحالش به چاپ خواهد رسید؛ شرح خدمات مرحوم هاشمی و حتی بیان فهرست آن ها نیست، بلکه هدف ازانتشار این اثر؛ با توجه به تحلیل اصول گرایان و اصلاح طلبان از کارنامه 38 ساله مرحوم هاشمی، آن است که گفته شود شخصیت ایشان مانند هر فرد دیگری دارای فراز و فرودهایی بوده است.
همان گونه که در مقاطعی خشم اصلاح‌طلبان را بر می‌انگیخت؛ در مواقعی هم براساس میل یا فهم نیروهای انقلاب و اصولگرا عمل و موضع‌گیری ننموده که موجب رنجش آن ها شده است. 
به هرتقدیر، مؤلف در این مکتوب تحلیلی - روایی که مشتمل بر پنج فصل می باشد، سعی وافرداشته است با توجه به نقدهای دوجناح سیاسی معروف کشور (اصولگرایان و اصلاح طلبان)؛ تحلیلی درخور فهم از حضور سیاسی این شخصیت برجسته و سیاستمدار معاصر ایران- که متکی بر دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان منصف در عرصه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی است - ارائه نماید».
«بررسی تحلیل اصولگرایان و اصلاح طلبان ازکارنامه سیاسی مرد بحران‌ها» در 260 صفحه به رشته تحریر درآمده است.