عروج

1395 - 1398

1395

3 آذر 1395 رفیق قدیمیاش عبدالکریم موسوی اردبیلی فوت کرد. ۱۲ دی ۱۳۹۵ در چلمین روز از مراسم آیت الله موسوی اردبیلی که در حسینیه جماران برگزار شد ، سخنرانی کرد و نحوه انتخاب رهبر و نگرش گروه های تاثیر گذار در انتخاب رهبری انقلاب را توضیح داد.

1395

19 دی 1395 جان به جان آفرین تسلیم کرد.