بالندگی

1313 - 1337

1313

هاشمی اهل بهرمان بود؛ روستایی در نوق نامش نه علی اکبر بلکه اکبر است. کودکی را در همان روستا گذراند. پدرش تمکن گذران زندگی در شهر را داشت اما مذهبی بود و خوش نداشت در سختگیری های رضا خانی برای حجاب و کلاه در شهر را تحمل کنند. همین زور گویی ها و البته گفتار پدر نخستین پایه های مخالفت با حکومت پهلوی را شاید در او شکل داده باشند. پدرش آنقدر هم توان مالی داشت که سختی های قحطی همزمان با جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، گزندی به خانواده اش وارد نکند. اکبر از همان آغاز در باغداری کمک می کرد و بنایی را تجربه کرد. مکتب خانه را هم برای تحصیل کافی نمی دانست و همین دلیل جداشدنش از روستایی شد که برای نگه داشتن اکبر کوچک بود. پیش از سفر به قم اما در همان کودکی کار کردن در باغ پدری را تجربه کرد. تفریح های او هم همان تفریح های روستایی بود. چنان که گفته است از بازی های کودکانه تا الاغ سواری، حتی بنایی را در همان سن کم و پیش از سفر به قم تحربه کرد تا به عنوان یک نوجوان بلکه به عنوان 14 ساله ای که می تواند روی پای خودش بایستد. بهرمان را به مقصد قم ترک کند.

1313

دانشگاه تهران افتتاح شد.

1318

تحصیلات را در مکتب خانه آسید حبیب و سپس مکتب خانه زن ملا عبدالله شروع کرد خودش در مکتب خانه ای که پسر عمویش آشیخ محمد هاشمیان تاسیس کرده بود، تدریس می کرد. پاییز هزار و سیصد و بیست و هفت برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت کرد.

1319

قحطی به بهرمان هم کشیده شد و متفقین رضا شاه را برکنار کرده بودند و محمدرضا، شاه ایران شده بود. مردم به تنگدستی در روستا بودند. اما وضعیت خانواده هاشمی بد نبود.

1326

بنایی را در خانه آغاز کرد. با ساختن بناهای کوچک. اما مستحکم و تعجب بر انگیز . مثلا بادگیر پشت بام خانه پدری هاشمی ، به دستان، نظر و طرح معماری خود اکبرهاشمی رفسانی ایجاد شده است.

1328

با تغییر خانه اخوان مرعشی، با حاج آقا روح الله خمینی همسایه شدند. از همانجا شیفته منش او شد و تلاش می کرد با طرح سوال در راه به او نزدیک شود. از همان جا هم با حاج آقا مصطفی خمینی فرزند ارشد آقا روح الله آشنا شد. کم کم از همسایه به شاگرد تبدیل شد و رابطه نزدیک تری با امام پیدا کرد.

1329

شرکت در اعتراض به طواف رضا خان در قسم برای دفن در تهران، در این اعتراض ها سخنرانی های نواب صفوی و سید عبدالحسین واحدی، اعضای بلند پایه فداییان اسلام را دید و با آنان آَشنا شد.

1336

در درس خارج فقه آیت الله محقق داماد آقا سیدعلی خامنه ای آشنا شد و زمینه ساز تعمیق این آشنایی با مقام معظم رهبری سفر به عتبات عالیات بود که این رفاقت دهه ها ادامه داشت.