محسن ساسانی

2009-09-21 07:55:05
این اولین سایت واقعی به معنای کلمه است که در مورد تمامی زمینه های گوناگون اطلاع رسانی می کنه با محوریت یکی از با نفوذترین شخسیتهای سیاسی از اول انقلاب تا به حال . من که اطلاعات خیلی خوبی به دست آوردم و حضور دائمی خودم را اعلام می کنم از همکران گرامیان تشکر می کنم.
   فرم انتقادات و پیشنهادات   
نام و نام خانوادگي :
آدرس پست الکترونيک :
انتقادات و پیشنهادات